Waar gaat het resultaat over?

Gemeente Schagen vindt initiatieven uit de samenleving heel belangrijk. We maken graag mogelijk dat inwoners en ondernemers hun initiatieven kunnen realiseren. Ook bij initiatieven die wij als gemeente nemen willen we vroegtijdig met inwoners en ondernemers in gesprek. Zo creëren we een samenleving waar iedereen er toe doet, invloed kan uitoefenen en trots kan zijn.

Tot januari 2018 wordt burger- en overheidsparticipatie nog als project aangestuurd, na die datum wordt het belegd in de lijnorganisatie. Dit om burger- en overheidsparticipatie goed in te bedden in de gemeentelijke organisatie.