Waar gaat het resultaat over?

In een duurzame en zelfredzame samenleving organiseren de inwoners zelf hun deelname en ontmoeting. Het gaat om deelname aan sport en activiteiten in hun wijk of kern. Het bevordert de leefbaarheid in deze wijk of kern. Hiervoor zijn accommodaties nodig. Organisaties en de gemeente hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het onderhoud en in stand houden van deze accommodaties. Om de voorzieningen in de kleine kernen te behouden, draagt de gemeente bij aan de instandhouding.