Beginstand is stand primaire begroting. Reeds besloten zijn besluiten genomen door de raad en het college, waarbij de besluiten van het college niet leiden tot een wijziging van het begrotingssaldo.

Bedragen x € 1.000

Economisch domein

Omschrijving

Beginstand
2018

Reeds besloten

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

6.032

N

1.775

N

68

N

7.876

N

Baten

3.220

V

1.566

V

54

V

4.840

V

Sociaal domein

Omschrijving

Beginstand
2018

Reeds besloten

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

60.791

N

1.684

N

1.655

N

64.130

N

Baten

19.698

V

441

V

545

V

20.684

V

Domein burger en bestuur

Omschrijving

Beginstand
2018

Reeds besloten

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

54.430

N

4.548

N

85

N

59.064

N

Baten

99.006

V

5.947

V

1.152

V

106.105

V

Totaal Generaal

Omschrijving

Beginstand
2018

Reeds besloten

Wijziging
1e rapportage

Stand 1e rapportage

Lasten

121.253

N

8.008

N

1.809

N

131.070

N

Baten

121.924

V

7.954

V

1.751

V

131.629

V