In de 1e rapportage 2018 zijn de volgende mutaties in de reserves opgenomen:

bedragen

Mutatie in reserve

x € 1.000

Reserve investeringen maatschappelijk nut

Stand 1-1-2018

5.448

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

3.217

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

338

V

Nieuwe stand 31-12-2018

9.003

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

nihil

Reserve afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2018

668

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

-495

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

-60

N

Nieuwe stand 31-12-2018

113

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

nihil

Reserve decentralisatie sociaal domein

Stand 1-1-2018

3.218

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

-1.060

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

-508

N

Nieuwe stand 31-12-2018

1.650

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

368

Reserve gebouwen basisonderwijs

Stand 1-1-2018

8.215

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

-730

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

3

V

Nieuwe stand 31-12-2018

7.488

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

nihil

Reserve maatschappelijk nut

Stand 1-1-2018

3.595

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

-1.771

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

-575

N

Nieuwe stand 31-12-2018

1.249

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

1.249

Reserve reddingsbrigades

Stand 1-1-2018

285

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

-18

N

mutaties opgenomen in deze rapportage

8

V

Nieuwe stand 31-12-2018

275

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

240

Reserve buitensportaccommodaties

Stand 1-1-2018

1.392

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

444

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

11

V

Nieuwe stand 31-12-2018

1.847

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

667

Reserve innovatie zorgaanbieders

Stand 1-1-2018

240

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

264

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

-304

N

Nieuwe stand 31-12-2018

200

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

200

Reserve egalisatie rioolrecht

Stand 1-1-2018

193

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

mutaties opgenomen in deze rapportage

18

V

Nieuwe stand 31-12-2018

211

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

nihil

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

Stand 1-1-2018

31

V

mutaties eerder genomen besluiten per saldo

3

V

mutaties opgenomen in deze rapportage

5

V

Nieuwe stand 31-12-2018

39

V

Nog vrij beschikbaar van deze reserve

39

Voorgesteld wordt om de reserve Innovatie zorgaanbieders op te heffen en het saldo van deze reserve toe te voegen aan de reserve Sociaal domein. Reden voor het opheffen is dat deze reserve geen toegevoegde waarde heeft t.o.v. de al bestaande reserve Sociaal domein.