Waar gaat het resultaat over?

Als je voor jezelf of voor een ander moet zorgen, lukt dit beter als je goed gezond bent. Een gezonde leefstijl draagt bij aan die goede gezondheid. Iedereen bepaalt voor zichzelf of hij kiest voor een gezonde leefstijl of niet. De gemeente kan de voorwaarden creëren zoals de beschikbaarheid van voldoende, toegankelijke voorzieningen om te kunnen bewegen en sporten, maar ook het hebben van kennis en vaardigheden om de gezonde keuze te kunnen maken. De keuze voor een gezonde leefstijl draagt ook bij aan de doelen 1 en 2 van het Sociaal domein.

In december 2017 wordt het nieuwe gezondheidsbeleid vastgesteld. Vooruitlopend hierop wordt een plan ontwikkeld om het voorkómen van obesitas bij kinderen een extra impuls te geven. We denken aan een programma zoals “Ik lekker fit” waarbij de diëtist in het basis onderwijs in de klas komt, in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg en Sportservice. Zo wordt een integraal pakket van beweging en voedingslessen aan de kinderen geboden. Door de samenwerking met de jeugdartsen van de GGD kan, waar nodig, ook vroegtijdig worden doorverwezen naar hulpaanbod. Het programma sluit aan bij de lopende inzet van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en de inzet van diëtisten (bekostiging zorgverzekeraar).

In 2017 is de pilot valpreventie gestart. Inwoners kunnen gratis gebruik maken van cursussen ter voorkoming van valincidenten. In 2018 wordt dit geëvalueerd.

AED
Cursusaanbod voor vrijwilligers wordt vergoed vanaf 2018. Ook vindt er een aanbesteding plaats voor de nieuwe AED's.