Waar gaat het resultaat over?

Gemeentelijke regelgeving wordt nogal eens aangemerkt als belemmerend. Niet alleen door inwoners, maar ook door bedrijven en instellingen. In die gevallen waarin de gemeente bevoegd is autonoom te handelen, gaan we de regeldruk verminderen. Dit doen we door het aantal regels te verminderen of door de inhoud of de strekking van de regels te veranderen. Hierbij verliezen we niet uit het oog dat wij als gemeente verschillende belangen tegen elkaar moeten afwegen. Ook willen we de werkprocessen zo lean mogelijk maken, zodat de afhandeling van aanvragen/verzoeken zo vlot mogelijk verloopt.