Waar gaat het resultaat over?

Uitgangspunt is dat inwoners zelf voorzien in hun levensonderhoud. Er zijn echter situaties waarin zij dit voor korte of langere tijd niet zelf kunnen. De gemeente biedt de volgende voorzieningen aan mensen met een minimum inkomen of schulden :

- Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten.
- Schulddienstverlening voor mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren.
- Minima- en armoedebeleid voor (nood)zorg en steun en om deelname aan bijvoorbeeld educatie, sport en cultuur mogelijk te maken. Belangrijke doelgroepen hiervan zijn kinderen, voor wie we het ‘Kindpakket’ hebben, en ouderen, voor wie we een Ouderenpakket hebben ingericht.
- Bijzondere bijstand voor inrichtingskosten.