Waar gaat het resultaat over?

Een aantrekkelijke openbare ruimte ontstaat niet vanzelf. Een doordacht en fraai ontwerp is belangrijk. Zorgvuldige realisatie en instandhouding zorgen voor optimale beleving. Wij houden de kwaliteit van de openbare ruimte op een aanvaardbaar niveau. Aan de hand van het integrale beleidsplan Openbaar Gebied zorgen we samen met inwoners en bedrijven voor de openbare ruimte. Regelmatig willen inwoners, bedrijven en instellingen de kwaliteit van de buitenruimte vergroten, of een bijdrage leveren aan het onderhoud. Zij krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren.