Waar gaat het resultaat over?

Het is belangrijk te investeren in duurzaamheid. Niet alleen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Ook omdat we de volgende generatie een goede toekomst willen geven. Wij geven als gemeente het goede voorbeeld. Dit doen wij bijvoorbeeld door de openbare verlichting te vervangen door ledverlichting. Daarnaast verduurzamen wij ons eigen vastgoed en bedrijfsvoering. Voortaan kiezen wij zoveel mogelijk voor elektrische gereedschappen en voertuigen. Daarnaast hebben we veel aandacht voor andere beheersingsmaatregelen, waarmee we de gevolgen van de overlast van de klimaatverandering tegen gaan. Te denken valt hierbij aan het beperken van wateroverlast, het versterken van onze biodiversiteit en van de leefbaarheid.