Waar gaat het resultaat over?

De gemeente wil bereiken dat inwoners voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen. De gemeente faciliteert, ondersteunt en stimuleert hen hierin.

Inwoners kunnen gebruik maken van algemene voorzieningen die vrij toegankelijk zijn. Denk hierbij aan initiatieven als Graag gedaan, Doet en Ontmoet, dorpsontmoetingspunten, of bijvoorbeeld het vrijwilligerspunt in de Balie. Deze activiteiten bestaan uit vrijwillige hulp bij klussen in en om huis, mensen naar activiteiten en familieleden brengen en ontmoetingen organiseren met bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd of een informatieve bijeenkomst. De website Noordkopvoorelkaar.nl is de digitale vindplaats voor de match van vraag en aanbod.

De wijkteams helpen de inwoners bij het vinden van de weg naar zowel de informele als de formele zorg. Wij hebben zo meer zicht op lokale, informele netwerken en kunnen deze stimuleren en betrekken bij ondersteuning van inwoners.

Inwoners wonen steeds langer zelfstandig thuis. Het aantal oudere inwoners neemt toe en wij moeten hierop anticiperen. Met zorgverzekeraar VGZ, Zorgkantoor, WoonCompagnie en Woningstichting Den Helder, huisartsen en zorgaanbieders (met name WoonzorgGroep Samen en Omring) en algemene voorzieningen (Wonen plus Welzijn en MEE&deWering) voeren wij de pilot "Langer zelfstandig wonen in de gemeente Schagen, doe je samen" uit, waarin ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid inbreng heeft om, tot een nieuw woonzorgconcept te komen. Gestart wordt in Callantsoog, Petten en 't Zand. (Zie tevens resultaat 5.1.2.)

Ook mensen met (beginnende) dementie wonen steeds langer thuis. Iedereen, van gemeente tot bank, van buurman tot ondernemer, van politie tot vereniging, kan er mede voor zorgen dat dementerenden volwaardig lid van onze samenleving blijven.

Gemeente Schagen heeft zich uitgesproken een dementievriendelijke gemeente te willen worden. Met het oog hierop is er een lokaal platform (bestaande uit WoonzorgGroep Samen, Geriant, Wonen Plus Welzijn en Alzheimer Nederland) dat een activiteitenplan heeft omarmd voor de komende periode.

Stimuleringsfonds initiatieven
De ontwikkelingen in het sociaal domein gaan snel. Het komt voor dat er incidenteel, in aanvulling op de zorg, aanpassingen nodig zijn en initiatieven ondersteund moeten worden. Er is veelal sprake van voortschrijdend inzicht. De initiatieven zijn incidenteel en altijd zorg gerelateerd. Hiervoor is door de gemeente een fonds ingesteld. Initiatieven kunnen worden ondersteund, waarbij door het college altijd beoordeelt hoe dit structureel geborgd wordt.
De ontwikkeling van verenigingen die een “open club” willen worden kan uit dit fonds worden ondersteund. De Sport Advies Raad Schagen(SARS) en de Kunst en Cultuur Advies Raad Schagen (KCARS) kunnen de verenigingen hierin stimuleren.

De verbinding tussen het stimuleringsfonds voor initiatieven en het bestaande participatiefonds is dat zij beide bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeente. Beide fondsen financieren éénmalige initiatieven, waarbij het participatiefonds breder wordt ingezet dan alleen voor zorg. Het stimuleringsfonds is voor initiatieven op het gebied van zorg.