Waar gaat het resultaat over?

We voeren tot 1 juni 2018 het programma 'Bewegen naar de klant' uit. Lean, klantgerichtheid en deregulering zijn onderdelen van dit programma. Deze dragen bij aan het vergroten van het vertrouwen in de gemeente en het verbeteren van de relatie tussen inwoners en de gemeente.

Uit het onderzoek in het kader van het ‘bewijs van goede dienst’ zijn aanbevelingen voortgekomen om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren en de regel- en toezichtdruk te verminderen. In 2018 gaan we die aanbevelingen uitvoeren. De dienstverlening aan ondernemers gaan we tussentijds monitoren.