Waar gaat het resultaat over?

Door te investeren in onze relatie met het bedrijfsleven weten wij goed wat er speelt en kunnen wij actief inspelen op actuele ontwikkelingen. Hiermee dragen wij bij aan een goed vestigingsklimaat en een gezonde arbeidsmarkt.