Inleiding

Ondernemen, werken, wonen en recreëren; in Schagen gebeurt dit allemaal volop. Wij zijn trots op het aantal en de diversiteit van onze bedrijven. En op de grote werkgelegenheid die dit biedt binnen de eigen gemeentegrenzen. Het hoort bij onze taak om het iedereen die in onze gemeente woont, werkt en/of verblijft zo goed mogelijk naar de zin te maken. Dit doen wij door samen met ondernemers en inwoners de wensen en behoeften in beeld te brengen. Wij steunen ondernemers en overige initiatiefnemers bij het maken en uitvoeren van hun plannen, als die helpen om het ondernemers- en vestigingsklimaat in Schagen te verbeteren. De regels en procedures die hierbij van toepassing zijn, maken we zo eenvoudig en duidelijk mogelijk. Contact met het bedrijfsleven vinden wij heel belangrijk. We willen zo vroeg mogelijk weten wat hun behoefte is, aan uitbreiding bijvoorbeeld. Dan kunnen we namelijk ook beter inspelen op de procedures die nodig zijn.

Door deze werkwijze draagt het economisch domein vooral bij toename zinvol werk, versterken verbondheid in de buurt, verhogen vertrouwen in de gemeente, versterken trots op woonplaats en verbeteren relatie inwoner - gemeente.