Waar gaat het resultaat over?

Verbeteringen in onze dienstverlening en informatievoorziening zijn gebaseerd op de waarde hiervan voor onze klanten. Daarbij kijken we naar de volgende klantwaarden:

  • Gemak: de snelheid waarmee zaken geregeld kunnen worden, duidelijkheid, inzicht en transparantie in de status van lopende aanvragen. Onze inwoners kunnen zoveel mogelijk zaken vanuit huis – en digitaal – regelen en krijgen snel(ler) antwoord op hun vragen.
  • Laagdrempelig: inwoners kunnen gemakkelijk contact leggen met de gemeente. Inwoners kunnen rekenen op pro-actieve informatievoorziening over de dienstverlening van de gemeente.
  • Persoonlijk contact: inwoners hebben de mogelijkheid om persoonlijk met de gemeente in contact te komen. Digitalisering en automatisering moeten gemak opleveren, maar mogen de mogelijkheid voor persoonlijk contact met medewerkers van de gemeente niet uitsluiten. Hierbij zorgen we ook voor voldoende aandacht voor ouderen en hulpbehoevenden.
  • Privacy: Voor onze inwoners is het belangrijk dat privacygevoelige zaken in een veilige omgeving worden afgehandeld of besproken.
  • Wederzijds respect: voor optimale dienstverlening en klantcontact is wederzijds respect een voorwaarde. Respect komt voort uit vertrouwen tussen de gemeente en onze inwoners. Dit komt van beide kanten.

Als gemeente zetten wij in op de omslag van ‘zorgen vóór’ naar ‘zorgen dát’. De vraag van de inwoner is het vertrekpunt voor het bepalen van onze rol, we werken vraaggericht. We willen een organisatie zijn die in gesprek is met de inwoners. Hierbij is het niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente het voortouw neemt. Elke situatie is anders, zo ook de rol van de gemeente. Dit betekent dat we differentiëren in onze aanpak en ook in onze dienstverlening.