Waar gaat het resultaat over?

Binnen het woningbouwprogramma werken we aan het realiseren van het nieuwbouwprogramma, de zorg voor voldoende sociale huurwoningen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Concrete projecten hierin zijn bijvoorbeeld de gestarte woningbouwprojecten aan de Spoetnikstraat in Dirkshorn en de handbalvelden in Waarland. Deze projecten worden samen met het dorp en de toekomstige bewoners ontwikkeld. Ook het maken en uitvoeren van prestatieafspraken met de drie corporaties die in onze gemeente werkzaam zijn, zijn activiteiten die we binnen het woningbouwprogramma uitvoeren.