Waar gaat het resultaat over?

In 2017 is de nota grondbeleid vastgestel, is een kernenonderzoek gedaan en hebben we een verkoopplan gemaakt voor de realisatie van de doelstelling tafelzilver. Vanaf half 2017 zijn wij gestart met de uitvoering van het verkoopplan.

In 2018 gaan we onze vastgoedportefeuille verder optimaliseren. Dit betekent dat wij de verkoop van niet strategisch vastgoed, conform het verkoopplan, verder uitvoeren.

Ook gaan wij in 2018 voor- én met een aantal kernen een 'aanpak elke kern op kracht' opstellen. Op basis van deze aanpak, die we eind 2017 al willen opstarten, kunnen wij onder andere strategische aan- en verkopen doen voor herontwikkelingen. Ook kunnen wij de bestaande gebruiksovereenkomsten aanpassen, zodat deze bijdragen aan de aanpak. In veel kernen zijn verschillende plekken waar (vervallen) leegstand of braakliggende gronden zijn. Deze plekken dragen niet bij aan een leefbare kern. Veel bewoners zien dit als "rotte plekken" in hun kern. Wij willen de eigenaren van deze plekken niet belonen voor "slecht gedrag", maar gaan hen actief aanschrijven. Zoals we dit ook in bij het woningbouwprogramma doen. Dit is overigens een probleem waar veel gemeenten mee worstelen. Het wordt voor ons dan ook pionieren met deze actieve aanpak.