Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Om Burger- en overheidsparticipatie te borgen in de organisatie, zijn in het eerste kwartaal van 2018 drie gebiedscoördinatoren (GC's) begonnen. Wij werken dit jaar in een pilot. De gebiedscoördinatoren richten zich niet alleen op de gemeentelijke organisatie. Juist de inwoners staan voor ons voorop. De inwoners van de dorpen Tuitjenhorn, Dirkshorn, Schagerbrug en Sint Maarten hebben hiermee een eerste aanspreekpunt bij de gemeente gekregen. Wij streven in onze taak ‘de drie V’s’ na: verbinden, versnellen en verbeteren van het contact. Inmiddels zijn er drie gebiedscoördinatoren.

Eveneens vervullen wij een spiegelfunctie naar de regiegroep, de dorpen en de collega’s binnen de organisatie. Dit draagt ook bij aan een goede ontwikkeling van Burger- en overheidsparticipatie in Schagen.

We kunnen door inwoners benaderd worden voor ideeën om de buurt/het dorp te verbeteren. Of om in te springen wanneer men van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Ook kan een GC helpen als een inwoner lang op antwoord wacht. De GC’s zijn niet bedoeld als verlengstuk van de gemeentelijke buitendienst. Bij meldingen en klachten over de openbare ruimte, zoals losliggende stoeptegels en dergelijke, verwijzen wij de inwoners naar Meld en herstel op de gemeentelijke website.

Extern
Wij hebben ons bekend gemaakt in de dorpen. Dit deden wij door contact te leggen met de dorpsraden. Maar ook met enkele sleutelfiguren zoals schooldirecteuren, voorzitters van sportverenigingen, inwoners met een groot netwerk en inwoners met ideeën/initiatieven. Ook hebben inwoners ons benaderd die van het kastje naar de muur gestuurd werden of geen antwoord kregen van de gemeente. Maar ook inwoners die bij ons gaan 'shoppen' omdat ze eerder 'nee' als antwoord hebben gekregen. Er is een uitgebreide reclamecampagne gevoerd, waardoor inwoners ons al goed weten te vinden. Bovendien merken wij dat we bijna overal met open armen worden ontvangen. Er is duidelijk behoefte aan een GC. Verder netwerken wij in de dorpen en zijn daar aanwezig waar de inwoners zijn, zoals bij vergaderingen en dorpsactiviteiten.

Intern
Ook intern hebben wij ons gepresenteerd. Om te beginnen zijn we in drie interne bijeenkomsten geïntroduceerd. Deze kennismaking vond plaats tijdens de presentatie van de digitale toolkit voor Burger- en overheidsparticipatie. Die toolkit kunnen de collega’s raadplegen. Ook gaan we bij afdelingen langs, om onszelf voor te stellen. Wij koppelen regelmatig aan de regiegroep terug wat onze vorderingen en bevindingen zijn.