Het jaar 2018 is volop aan de gang en we slagen er voor het overgrote deel onze beloftes voor 2018 te realiseren. In deze rapportage kunt u per domein zien wat de tussenstand is.

De teksten uit de begroting ziet u niet terug in deze rapportage maar u kunt eenvoudig via de aangegeven linken doorklikken naar de oorspronkelijke begrotingstekst.

In de begroting hebben we aangegeven wat onze planning voor het komende jaar is en op deze planning ontvangt u nu de voortgang. Ieder domein start met een korte toelichting op de in het oog springende zaken.

Naast de voortgang op de doelstellingen en resultaten bevat deze rapportage ook financiële aanpassingen. Bij ieder domein staat een overzicht van de financiële aanpassingen met een korte toelichting.