Voortgang van onze planning 1e rapportage:

De genoemde maatregelen en investeringen liggen op schema. Enkele aansprekende investeringen en maatregelen gedurende dit jaar lichten wij in deze bestuursrapportage kort toe.

De vernieuwing van de speelplaatsen en omvorming van de valondergronden ronden wij medio dit jaar af. De elektrische dienstauto's zijn inmiddels bij de leverancier besteld. Wij verwachten de elektrische dienstauto's in het derde kwartaal in gebruik te kunnen nemen. De aanbesteding van energiezuinige LED-verlichting, vanwege de grootschalige vervanging van oude openbare verlichtingsarmaturen, heeft dit voorjaar plaatsgevonden. Inmiddels is aannemer Ziut gestart met de vervangingswerkzaamheden.
Er is sprake van een aanmerkelijk voordelig aanbestedingsresultaat ter grootte van 1 miljoen euro. Wij vragen uw raad het beschikbare krediet af te ramen met dit bedrag.

De semi-ondergrondse afvalcontainers op de strandopgangen zijn door GP Groot geplaatst en gebruiksklaar opgeleverd. Daarmee ontvangen wij de strandtoeristen aankomende zomer op een nettere strandopgang. De reconstructie van de Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn is inmiddels in uitvoering. Allereerst gaan de Dorpsstraat en het nieuwe dorpsplein op de schop. Daarna volgt de Ruimtevaartbuurt. Deze werkzaamheden ronden wij voorjaar 2019 geheel af.

Het project "Basis op Orde" bevindt zich in de realisatie- en transitiefase. Gegevens worden geïnventariseerd en geordend. De kwaliteitsbeoordeling van het areaal, de zogenaamde nulmeting, kan door de marktpartijen niet binnen de gegeven tijd worden verricht. Dit aspect loopt als gevolg van de werkdruk bij de ingenieursbureaus enigszins achter op de planning. De verwachting is evenwel dat wij ten tijde van de begrotingsbehandeling 2019 voor alle kapitaalgoederen een doorkijk te kunnen presenteren op basis van uitgewerkte meerjarenonderhoudsplannen, gebaseerd op degelijke volumebepalingen.