Voortgang van onze planning 1e rapportage:

  • De SportAdviesraad Schagen heeft in overleg met de verenigingen een lijst met de noodzakelijke renovaties opgesteld. De lijst is ondergebracht bij de projectleider en hier wordt in de zomerstop 2018 uitvoering aan gegeven.
  • Dorpshuis besturen kunnen jaarlijks voor 1 mei een aanvraag indienen voor een investeringsbijdrage voor een renovatie. Voor 2018 hebben we geen aanvraag ontvangen.
  • Voor een aanbesteding betreffende het beheer, de exploitatie en het onderhoud van zwembaden en sporthallen is zeer specifieke kennis nodig. Wij gaan zeer zorgvuldig om met het opstellen van een goed aanbestedingsdocument, en dat kost vanwege de specifieke eisen aan zwembaden en sporthallen meer tijd dan verwacht. Naar verwachting zal de aanbesteding voor de zomervakantie worden afgerond.
  • Er is een onderzoek naar de binnensportaccommodaties uitgevoerd. Eerst wordt een besluit genomen over dit rapport. Na besluitvorming zijn wij voornemens het onderzoek naar een betere spreiding en het harmoniseren van de tarieven uit te zetten.
  • VIOS heeft volgens de KNVB normen recht op 1,5 veld extra. Uitbreiding met natuurgras-sportvelden is door ruimtegebrek niet mogelijk. Een kunstgrasveld biedt de oplossing.  De Sportadviesraad Schagen heeft positief op dit voorstel gereageerd. Financiering daarvan is niet meegenomen het accommodatiebeleid sport. De realisatie van het kunstgrasveld zal nu gedekt worden uit de opgenomen renovatie middelen van het accommodatiebeleid ad € 92.000 en een éénmalig financiering uit de reserve sociaal domein.