Lasten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Beginstand
2018

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

E1.1

Gem voorz behoefte uitbr ondern/inwoners

190

N

100

V

50

N

140

N

E1.2

Woningbouwprogramma sluit aan bij vraag

452

N

25

V

0

V

427

N

E1.3

Schagen is een duurzame gemeente

1.274

N

86

N

0

V

1.359

N

E1.4

Werken samen met bedrijfsleven

197

N

6

N

0

V

203

N

E1.5

S heeft sterke toeristische identiteit

475

N

79

V

0

V

396

N

E1.6

Regionaal samenwerken voor econ toekomst

2.259

N

215

N

0

V

2.474

N

E1.7

Vastgoedportefeuille is prof beheerd

609

N

1.672

N

18

N

2.300

N

ET1

Taakstelling doelstelling ED1

576

N

V

0

V

576

N

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

E1.1

Op basis van de huidige verwachting voor 2018 ontvangen wij meer aan planvergoedingen voor anterieure overeenkomsten dan verwacht. Hier staat echter wel tegenover dat wij meer personele inzet hebben.

50

N

E1.7

De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2018 van de gerealiseerde investeringen. Per saldo vallen de afschrijvingen lager uit dan in de primaire begroting was geraamd.

17

V

E1.7

N.a.v. het coalitieakkoord wordt er budget gereserveerd voor Zijper Kerken

35

N

Baten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Beginstand
2018

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

E1.1

Gem voorz behoefte uitbr ondern/inwoners

30

V

V

50

V

80

V

E1.2

Woningbouwprogramma sluit aan bij vraag

0

V

V

0

V

0

V

E1.3

Schagen is een duurzame gemeente

108

V

31

V

0

V

139

V

E1.4

Werken samen met bedrijfsleven

0

V

27

V

0

V

27

V

E1.5

S heeft sterke toeristische identiteit

1

V

464

V

0

V

464

V

E1.6

Regionaal samenwerken voor econ toekomst

1.590

V

V

0

V

1.590

V

E1.7

Vastgoedportefeuille is prof beheerd

912

V

1.044

V

4

V

1.960

V

ET1

Taakstelling doelstelling ED1

580

V

V

0

V

580

V

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

E1.1

Op basis van de huidige verwachting voor 2018 ontvangen wij meer aan planvergoedingen voor anterieure overeenkomsten dan verwacht. Hier staat echter wel tegenover dat wij meer personele inzet hebben.

50

V

E1.7

Overige kleine wijzigingen

4

V