Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Alles verloopt conform planning.