Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Begin 2018 heeft onze raad ingestemd met de voorwaarde dat alle nieuwbouw aardgasvrij te realiseren (in aansluiting op Wet Voortgang Energie Transitie, d.d. 06-04-2018). Daarnaast doet HVC onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid voor alternatieve vormen van warmte als alternatief voor aardgas en het uitfaseren van het aardgasnetwerk in Schagen. Naar verwachting wordt de ‘Warmte Kansenkaart’ in het tweede kwartaal van 2018 opgeleverd. In het eerste kwartaal van 2018 is gestart met de uitvoering van de projecten en maatregelen die zijn opgenomen in de Duurzaamheidsagenda 2018. De focus ligt op het verlagen van het energieverbruik (4% voor 2020) en het verhogen van de duurzame energieproductie (12% voor 2020) in Schagen. De Duurzaamheidsagenda heeft een breed programma voor: Duurzaam Wonen & Leven / Duurzaam Ondernemen / Duurzame Gemeentelijke Organisatie. Samen met onze inwoners en ondernemers werkt Schagen hard om een bijdrage te leveren aan onze 4 hoofdthema’s, te weten: ‘Energietransitie’, ‘Warmtetransitie’, ‘Circulaire Economie’ en ‘Klimaatadaptatie’. Op 10 oktober 2018 - de Dag van de Duurzaamheid - organiseren wij het Duurzaamheidspodium Schagen. Duurzaamheid gaat over een mooiere wereld van morgen. Dit podium is voor en door jongeren en ondernemers uit Schagen. Begin 2018 is gestart met de voorbereidingen voor de organisatie van een Duurzaamheidspodium.