Voortgang van onze planning 1e rapportage:

  • Ondernemersloket

Bedrijven en inwoners vinden steeds beter de weg naar onze bedrijfscontactfunctionaris.

In het eerste kwartaal hebben we de jaarlijkse enquête onder de ondernemers gehouden, om inzicht te krijgen in hun uitbreidingsplannen. Het onderzoek bestond uit een online enquête, die door 230 ondernemers is ingevuld. De ruim 70 ondernemers die aangaven te willen uitbreiden, zijn door ons gebeld met de vraag hoe de gemeente hen kan helpen met hun groeiplannen.
Dit jaar zijn wij ook gestart met het sturen van een welkomstbrief naar startende ondernemers. In deze brief brengen we het ondernemersloket en het georganiseerd bedrijfsleven onder de aandacht.