Voortgang van onze planning 1e rapportage:

  • Het doel om eind 2018 de belangrijke processen continu te verbeteren is gebaseerd op een totaal van 33 processen. Dat doel gaan we halen. Door het succes van Lean komen er steeds meer processen bij. Medio mei 2018 zijn er al 42 processen die we Lean willen maken. Die zullen niet allemaal voor het eind van dit jaar in de fase van continu verbeteren zijn. Maar Lean houdt na 2018 niet op en dat betekent dat we processen waar we dit jaar niet aan toe komen doorschuiven naar volgend jaar.
  • Waar dat mogelijk is, vragen we onze inwoners, bedrijven en instellingen om met ons mee te denken bij het optimaliseren van de processen. Tot nu toe hebben we dat bij 43% van de processen succesvol gedaan.   
  • Voor het afschaffen van overbodige regels en het verminderen van de administratieve lasten voor inwoners en bedrijven verwijzen we u naar resultaat 6.1.2 (Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd).
  • Er wordt gewerkt aan de aanbevelingen in het kader van het 'bewijs van goede dienst', onder andere door de volgende acties:
  • De bedrijvencontactfunctionaris benadert actief bedrijven.
  • Er vindt altijd vooroverleg (consult) plaats met aanvragers, waardoor de klant(vraag) beter wordt gehoord.
  • Er wordt geëxperimenteerd met integrale horecacontroles waardoor een inspecteur de controle uitvoert.