Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Gezien de terugloop in het aantal begravingen gaan we de kostendekkendheid van de grafrechten nader bekijken.