Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Uitvoering geven aan het museumbeleid: de samenwerking tussen musea (gericht op kwaliteitsverbetering, toekomstbestendigheid, publiekstaak en collectietaak en innovatie) stimuleren, waarbij de gemeente facilitator is.
Op verzoek van de Samenwerkende Musea in de gemeente Schagen (SMS) wordt er een Marketing- en Communicatieplan opgesteld, dat eind juni wordt gepresenteerd.
Daarnaast is een aantal musea (Museum Eenigenburg en Zijper Museum) intensief in de weer om op tijd toekomstbestendig te zijn.
Verder worden op lokaal niveau kennis en ervaring uitgewisseld en wordt over-en-weer gebruik gemaakt van elkaars deskundigheden.
Tenslotte worden de vrijwillige gastvrouwen/heren en suppoosten voorbereid om ook om te gaan met specifieke doelgroepen, zoals mensen met dementie.

Implementeren van een lokaal cultuurfonds .
Op 23-01-2018 heeft het college via de Nadere Regeling Cultuurfonds Schagen regels vastgesteld en gepubliceerd, waaraan de aanvrager moeten voldoen.
Inmiddels zijn bij de KCARS door Volksdansgroep Kaval, de Stichting Kunstplein Schagen, de Stichting Zijper Kerken, Stichting Muziektuin Schagen, Rondje Piano Schagen/Masterclass en Beheerstichting De Nieuwe Nes aanvragen ingediend. Alle aanvragen zijn door de KCARS beoordeeld en van een advies voorzien. Deze adviezen zijn door ons overgenomen c.q. gehonoreerd. Verder zijn er door de KCARS nog aanvragen ontvangen van de Stichting Zijper Museum en de Golfbrekers. Hierover is de KCARS nog in gesprek met de betrokken partijen.