Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Het samenwerkingsconvenant is in 2017 gerealiseerd. De accountmanagers van de vier gemeenten en het Uwv werken samen bij de werkgeversdienstverlening.

Het Vds-campus model (Versterken door Samenwerken) ontwikkelt zich verder. In het eerste kwartaal 2018 hebben we met Noorderkwartier concrete samenwerkingsafspraken gemaakt over plaatsingsmogelijkheden op werkervaringstrajecten. Dit vergroot de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gerichte werkervaring te laten opdoen en hen efficiënt te begeleiden naar betaald werk.
Met Noorderkwartier en Agros (re-integratiebedrijf) zijn nadere afspraken gemaakt over de werkgeversbenadering en wordt intensief samengewerkt om matchmogelijkheden te versterken.

Bij het Vds-campus model zijn ook Wonen Plus Welzijn, Mee & de Wering en Vluchtelingenwerk betrokken. Daardoor is het mogelijk om ook mensen die voorlopig geen betaald werk kunnen gaan doen toch activiteiten aan te bieden. Dat kan meedoen zijn met activiteiten waardoor zij uit hun isolement komen of zelf vrijwilligerswerk gaan doen. De ervaring is dat zinvolle dagbesteding er aan meewerkt dat mensen zich beter, gelukkiger voelen.