Lasten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Beginstand
2018

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

S4.1

Culturele evenementen en activiteiten bi

82

N

50

N

25

N

157

N

S4.2

Deelname aan evenementen en activiteiten

1.034

N

V

30

N

1.065

N

ST4

Taakstelling doelstelling SD4

1.374

N

V

0

V

1.374

N

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

S4.1

In de raad van 19 december 2017 is akkoord gegaan met de kaders voor beeldende kunst. Daarbij is aangegeven om jaarlijks bij een positief resultaat van de jaarrekening € 25.000,- te storten in de reserve aankoop kunstwerken ter uitvoering van de beeldende kunst. Om dit niet af te laten hangen van een eventueel resultaat in jaarrekening wordt voorgesteld om dit vanaf 2018 structureel te regelen. Dit is ook in het jaarverslag 2017 aangekondigd.

25

N

S4.2

Bij het vaststellen van de begroting 2018 is geen rekening gehouden met de inflatie. In de meerjaren afspraken met Kopgroep Bibliotheek afgesproken is dat er beschikbaar budget structureel geïndexeerd zou worden.

11

N

S4.2

Het kunstwerk De Zwaan is op verzoek van de voormalige gemeente Zijpe gemaakt en geplaatst bij het toenmalige gemeentehuis in Schagerbrug. Het is een groot kunstwerk met een fontein. Nu is er op de locatie een woonvorm voor dementerende personen beoogd. Het blijkt niet mogelijk het kunstwerk te integreren in het bouwplan. Vanuit diverse hoeken wordt het kunstwerk alswaardevol bestempeld en is gevraagd om behoud ervan. Voorgesteld wordt het daarom te verplaatsen naar Jacob Ruijsdaellaan. Voorgesteld wordt om het verplaatsingsbudget € 19.604,- ten laste te brengen van de reserve Aankoop Kunstwerken.

20

N

Baten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Beginstand
2018

Reeds besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

S4.1

Culturele evenementen en activiteiten bi

71

V

V

20

V

91

V

S4.2

Deelname aan evenementen en activiteiten

21

V

V

0

V

21

V

ST4

Taakstelling doelstelling SD4

618

V

V

0

V

618

V

Totaal

709

V

V

20

V

729

V

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

S4.1

Het kunstwerk De Zwaan is op verzoek van de voormalige gemeente Zijpe gemaakt en geplaatst bij het toenmalige gemeentehuis in Schagerbrug. Het is een groot kunstwerk met een fontein. Nu is er op de locatie een woonvorm voor dementerende personen beoogd. Het blijkt niet mogelijk het kunstwerk te integreren in het bouwplan. Vanuit diverse hoeken wordt het kunstwerk alswaardevol bestempeld en is gevraagd om behoud ervan. Voorgesteld wordt het daarom te verplaatsen naar Jacob Ruijsdaellaan. Voorgesteld wordt om het verplaatsingsbudget € 19.604,- ten laste te brengen van de reserve Aankoop Kunstwerken.

20

V